کارخانه مدرس اولین سازنده اسپیلیتی و اسپیلیتی ضد زلزله و سه راهی تا 56 اینچ طبق استاندارد نفت و گاز در ایران اولین سازنده اسپیلیتی و اسپیلیتی ضد زلزله و سه راهی تا 56 اینچ طبق استاندارد نفت و گاز در ایران
 
 
Anti Earth Quake
 
  
ANTI EARTH QUAKE Class 150  
   
Size A B C
Inches Inches mm Inches mm Inches mm
4 9-13/16 249 6-3/4 171 2-9/16 65
6 13-5/16 338 8-13/16 224 3-9/16 91
8 14-13/16 376 10-3/4 273 3-7/8 98
10 19 483 14-7/8 378 6-3/8 162
12 21-1/2 546 17-3/8 441 7-3/8 187
Line pipe size: D= 4" to 56"
    
ANTI EARTH QUAKE Class 300  
   
Size A B C L
Inches Inches mm Inches mm Inches mm Inches mm
4 14.50 368 4.125 105 10.75 273 7.25 184
6 19.19 487 5.625 143 14 356 9.94 252.4
8 23.56 598 7 178 16.5 419 12.44 316
10 28.12 714 8.5 216 20 508 15.25 387
12 32.18 830 10 254 22 559 17.94 455.7
Line pipe size: D= 4" to 56"