کارخانه مدرس اولین سازنده اسپیلیتی و اسپیلیتی ضد زلزله و سه راهی تا 56 اینچ طبق استاندارد نفت و گاز در ایران اولین سازنده اسپیلیتی و اسپیلیتی ضد زلزله و سه راهی تا 56 اینچ طبق استاندارد نفت و گاز در ایران
 
  
فرم درخواست اطلاعات
لطفا در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را تکمیل نمائید تا همکاران این کارخانه در اسرع وقت نسبت به پاسخگویی اقدام نمایند :
 
     : نام شرکت  
     : زمينه فعاليت  
     : نام تکميل کننده فرم  
     : سمت  
     : نام استان  
     : نام شهر  
    : آدرس پستي  
     : تلفن  
     : فکس  
     : پست الکترونيک  
  : موارد مورد نیاز